Pomorska Izba Adwokacka

Pomorska Izba Adwokacka jest organizacją samorządu adwokackiego na terenie województwa pomorskiego. Siedzibą Pomorskiej Izby Adwokackiej i jej organu zarządzającego, czyli Okręgowej Rady Adwokackiej jest Gdańsk. Pomorska Izba Adwokacka liczy 1050 adwokatów oraz 200 aplikantów adwokackich (na dzień 11.03.2021). Na czele Pomorskiej Izby Adwokackiej stoi Okręgowa Rada Adwokacka, wybierana spośród adwokatów Izby, na czteroletnią kadencję. Aktualnie członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku są:

Dziekan
Bartosz Golejewski

Wicedziekan
Marcin Derlacz

Wicedziekan
Sylwia Grzybowska

Sekretarz
Dariusz Maciejewski

Zastępca Sekretarza
Joanna Gręndzińska

Skarbnik
Małgorzata Strzelecka

Członek
Dominika Wetoszka

Członek
Dariusz Strzelecki

Członek
Agnieszka Derezińska – Jankowska

Członek
Marek Aureliusz Karczmarzyk

Członek
Jerzy Luranc

Członek
Agnieszka Kanawka

Członek
Krzysztof Woliński

Członek
Wioletta Kazimierczyk

Członek
Janusz Masiak

Członek
Marcin Kuleszyński

Zastępca Członka
Małgorzata Głódkowska

Zastępca Członka
Małgorzata Dubyna

Zastępca Członka
Kacper Najder

Zastępca Członka
Jan Suchanek

Gdańsk, będący siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej, to miasto o 1000- letniej historii, z wieloma zabytkami wpisanymi na listę Unesco, będące prężnym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym, naukowym oraz turystycznym. Jest to węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego oraz ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.

Jest to miasto, którego tożsamość na przestrzeni historii kształtowała się pod wpływem wielu kultur – polskiej, niemieckiej, żydowskiej, ormiańskiej i holenderskiej. Gdańsk był również największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów (państwa będacego związkiem Polski i Litwy), miastem hanzeatyckim, w XVII w. był najbogatszym miastem w Rzeczypospolitej z własną armią, cieszącym się dużą niezależnością, która wyewoluowała do statusu Wolnego Miasta Gdańska. Aktualnie Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej – to tu powstała „Solidarność” i zamieszkuje Lech Wałęsa. W tym mieście urodził się noblista Gunther Grass oraz Daniel Fahrenheit, a także astronom Jan Hevelius.

W Gdańsku odbywają się największe na świecie międzynarodowe targi bursztynu i wyrobów bursztynowych Amberif.

Aktualnie Gdańsk jest siedzibą 6000 firm zagranicznych, zaś wartość zagranicznego eksportu usług i towarów dla całego województwa pomorskiego to ok. 12 mld euro.

W zakładce „Współpraca zagraniczna” znajdują Państwo szczegółowe informacje o działalności Pomorskiej Izby Adwokackiej na szczeblu międzynarodowym.

Menu