Współpraca zagraniczna

W ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku aktywnie działa Komisja Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka, zajmująca się rozwijaniem współpracy Pomorskiej Izby Adwokackiej z zagranicznymi izbami adwokackimi oraz organizacjami międzynarodowymi, poprzez:

  • nawiązywanie nowych kontaktów z zagranicznymi izbami adwokackimi
  • udział w pracach międzynarodowych organizacji prawniczych
  • promowanie adwokatów z województwa pomorskiego w zakresie świadczenia usług prawnych dla zagranicznych przedsiębiorców zakładających firmy na terenie województwa pomorskiego
  • organizację wizyt zagranicznych adwokatów w Gdańsku oraz wizyt pomorskich adwokatów za granicą
  • organizację bilateralnych i multilateralnych konferencji oraz seminariów i szkoleń
  • organizację staży dla zagranicznych aplikantów w Pomorskiej Izbie Adwokackiej (wespół z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
  • organizację staży dla pomorskich aplikantów za granicą

Ze względu na położenie i prężny rozwój aglomeracji pomorskiej zachęcamy przedstawicieli zagranicznych izb adwokackich do nawiązywania i rozwijania współpracy z Pomorską Izbą Adwokacką na wielu polach aktywności (zagranica@adwokatura.gdansk.pl)

W skład Komisji Współpracy Zagranicznej i Praw Człowieka, wchodzą następujący adwokaci:

Przewodniczący Komisji
adw. Dariusz Strzelecki
+48 501 154 633
darstrzel@gazeta.pl

adw. Elżbieta Bansleben
+48 667 487 700
elzbieta@bansleben.pl

adw. Dorota Mączewska-Ptak
+48 721 888 810
d.maczewska@adwokatgdansk.net

dr Agata Wolińska-Umschaden
+48 609 890 815
agata.wolinska@awolinska.com

adw. Marek Karczmarzyk
+48 603 586 694
marek.karczmarzyk@gmail.com

adw. Jerzy Luranc
+48 601 986 447
adwokat@luranc.eu

dr Tomasz Snarski
+48 604 134 960
kancelaria@tomaszsnarski.pl

adw. Antoni Koprowski
+48 502 031 149
antoni.koprowski@kancelaria-kgg.pl

Menu