Adwokaci świadczący pomoc transgraniczną

 Lista adwokatów zajmujących się sprawami transgranicznymi:

IMIĘ I NAZWISKONUMER TELEFONUADRES E-MAILADRES STRONY KANCELARIIJĘZYKIDZIEDZINY PRAWA W KTÓREJ ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI TRANSGRANICZNEKRAJE Z KTÓRYMI ADWOKAT PROWADZI WSPÓŁPRACĘ LUB NAWIĄZAŁBY WSPÓŁPRACĘKRAJ W KTÓRYM ADWOKAT JEST DOPUSZCZONY DO WYKONYWANIA ZAWODU
Bansleben Elżbieta+48 667 487 700elzbieta@bansleben.plwww.bansleben.plangielski francuskiproces cywilny, odpowiedzialność cywilna, prawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw w trybie konwencji haskiej o porwaniach rodzicielskich, obsługa przedsiębiorców, ochrona dóbr osobistychAustralia, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy
Bielewicz Andrzej+48 663 140 588kancelaria.bielewicz@wp.plangielskiprawo cywilne, prawo rodzinne, prawo handlowe, prawo karne, prawo wekslowekraje członkowskie Unii Europejskiej, Wielka Brytania
Bednarczuk Piotr+48 601 800 607piotr.bednarczuk@bednarczuk-partnerzy.plwww.bednarczuk-partnerzy.plangielskiprawo gospodarcze, transakcje finansowania przedsięwzięć gospodarczych, inwestycje private equity i venture capitals, prawo rynków kapitałowych, prawo handlowe, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo korporacyjne, świadczenie usług prawnych na zasadzie inhouse lawyer, obsługa prawna startupówkraje Unii Europejskiej, EMEA, USA, Wielka Brytania
Brodzki Zbigniew+48 501 414 914
58 526 43 75
zbigniew.brodzki@brodzki.plangielskiprawo rodzinne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne,Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
Czerlonek Ewa+48 663 100 388kancelaria@adwokatczerlonek.comwww.adwokatczerlonek.comangielskiprawo gospodarcze, prawo handloweHiszpania, kraje członkowie Unii Europejskiej i poza nią
Chorążewicz Dorota+48 666 731 831dchorazewicz@kopoczynski.plwww.kopoczynski.pl www.kopoczynski.pl/en/angielskiprawo spadkowe, prawo rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości, prawo rodzinne, prawo bankowe (kredyty powiązane z walutą obcą)
Czech-Kisiel Martyna+48 721 091 567kancelaria@adwokatczech.plwww.adwokatczech.plangielskiprawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw w trybie konwencji haskiej o porwaniach rodzicielskich
Frieske-Pszczółkowska Magdalena+48 509 271 600sekretariat@kancelaria-frieske.pl magdalenafrieske@wp.plwww.kancelaria-frieske.plniemieckiprawo rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw w trybie konwencji haskiej o porwaniach rodzicielskichAustria, Niemcy, Szwajcaria
Gański Łukasz+48 606 367 350kontakt@adwokatganski.plwww.adwokatganski.plangielskiAustria, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy
dr Gautier Adam+48 514 335 510kancelaria@gautier.com.plwww.gautier.com.plangielski francuskiprawo rodzinne, prawo cywilne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo gospodarczeadw. Adam Gautier uprawniony jest do wykonywania zawodu w ramach okazjonalnego świadczenia usług we Francji
Ihnatowicz Łukasz+48 665030341lihnatowicz@gdanski-adwokat.plwww.gdanski-adwokat.plangielski niemieckiprawo rodzinne m.in. rozwody, sprawy związane z dziećmi, alimenty), prawo spadkowe, ubezpieczenia społeczne, prawo spółek m.in. zakładanie spółek i bieżąca obsługa
Kokot-Szreter Agata+48 504 297 156adwokat.gdynia@wp.plwww.aksadwokat.plangielski czeski francuskiprawo cywilne, prawo rodzinne w pełnym zakresie w tym sprawy w trybie konwencji haskiej dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, prawo spadkowe, prawa autorskie i własności intelektualnejCzechy
Kolesińska Anna+48 792 913 184kolesinska.anna@gmail.comangielskikontrakty z zakresu inwestycji oraz M&A, prawa człowiekawszystkie kraje w którym możliwa jest komunikacja w języku angielskim
Koprowski Antoni+48 502 031 149antoni.koprowski@kancelaria-kgg.plwww.adwokat-koprowski.plangielski niemiecki rosyjskiprawo karne, prawo gospodarczeAustria, Niemcy, Szwajcaria , Rosja, Ukraina
Nowakowska Beata+48 606 455 353poczta@adwokatbeatanowakowska.plrosyjskiprawo rodzinne, prawo karneBiałoruś, Litwa, Rosja, Ukraina
Owczarek Bartłomiej+48 501 360 622b.owczarek@bo-adwokat.plwww.bo-adwokat.plhiszpańskiprawo cywilne, prawo gospodarcze, obsługa spółekChile, Hiszpania, Kolumbia, Meksyk, Peru
dr hab. Potulski Jacek, prof. ucz.+48 604 959 650j.potulski@uksp.plwww.uksp.plangielski rosyjskiprawo karne, tematyka ekstradycji i przestępstw transgranicznychRosja, Skandynawia
Prusak Maciej+48 609 293 810maciej.prusak@bsjp.plwww.bsjp.plniemieckiprawo karne skarboweAustria, Niemcy, Szwajcaria
Raczak Paweł+48 509 707 818raczakpawel@gmail.comangielskiobsługa podmiotów prawa handlowego, prawo gospodarcze, administracyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa ochrony środowiska, edukacjiIrlandia, Wielka Brytania oraz inne w zakresie anglojęzycznym
Skelnik Julian+48 502 504 709jskelnik@kopoczynski.plwww.kopoczynski.pl www.kopoczynski.pl/en/angielski słowackiprawo handlowe, prawo zobowiązańAustria, Chiny, Czechy, Francja, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Tocha Adam+48 503 421 286adam@tocha.plwww.tocha.plangielskiprawo karne w szczególności Europejski Nakaz Aresztowania, prawo rodzinne, prawo spadkoweFrancja, Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
Tylicki Zygmunt+48 609 471 622zygmunt.tylicki@tpa-legal.plwww.tpa-legal.plangielski, niemieckiprawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo rodzinne w tym postępowania na podstawie Konwencji Haskiej o porwaniach rodzicielskichIrlandia, Niemcy, Wielka Brytania
Warecka Katarzyna+48 604 110 688kancelaria@mecenaswarecka.plwww.mecenaswarecka.plangielski francuskiprawo rodzinne, prawo karne, prawo cywilne, ochrona praw podstawowych, prawo antydyskryminacyjnekraje anglojęzyczne i frankofońskie
dr Wolińska-Umschaden Agata+48 609 890 815
43 6644236332
kancelaria@awolinska.comwww.awolinska.comangielski hiszpański niemieckiprawo rodzinne (w tym postępowania w ramach konwencji haskiej), prawo cywilne, prawo medyczne i farmaceutyczne (m.in., dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych, procesy dopuszczenia produktów leczniczych i medycznych do obrotu, GMP Compliance), prawo pobytowe i prawo cudzoziemców, prawo arbitrażowe (Vienna Rules, UNCITRAL, ICC), prawo karne we wszystkich zakresach zarówno w oparciu o polski jak i austriacki system prawnyAustria, Chiny, Hiszpania, Niemcy, SzwajcariaAustria (Rechtsanwältin) R118310, Rechtsanwaltskammer Wien
Woliński Krzysztof+48 503 158 258wolinski@sprawy-karne.plniemieckiprawo karne Austria
Zaleska-Korziuk Kaja+48 500 856 868kaja.zaleska-korziuk@zejda.com.pl biuro@zejda.com.plwww.zejda.com.plangielskispółki handlowe (obsługa prawna inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych) oraz wykonywanie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne, prawo podatkowe (w tym zagadnienia dotyczące podatku i źródła rozliczeń z podmiotami zagranicznymi), prawo imigracyjne (pozwolenia na pobyt czasowy, pozwolenia na pracę), umowy handlowe (w szczególności Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów), reprezentacja w sprawach z elementem transgranicznym (rozporządzenie Rzym I i Rzym II, rozporządzenie Bruksela I bis, prawo prywatne międzynarodowe) oraz w arbitrażu międzynarodowym (SAKIG, ICC, VIAC, SCC), doradztwo w zakresie umów międzynarodowych w tym także w zakresie third-party fundingkraje członkowskie Unii Europejskiej, Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, Indie, USA
Zejda Maciej+48 663 337 954maciej.zejda@zejda.com.pl biuro@zejda.com.plwww.zejda.com.plangielskispółki handlowe (obsługa prawna inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych) oraz wykonywanie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne, prawo podatkowe (w tym zagadnienia dotyczące podatku i źródła rozliczeń z podmiotami zagranicznymi), prawo imigracyjne (pozwolenia na pobyt czasowy, pozwolenia na pracę), umowy handlowe (w szczególności Konwencja Wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów), reprezentacja w sprawach z elementem transgranicznym (rozporządzenie Rzym I i Rzym II, rozporządzenie Bruksela I bis, prawo prywatne międzynarodowe) oraz w arbitrażu międzynarodowym (SAKIG, ICC, VIAC, SCC), doradztwo w zakresie umów międzynarodowych w tym także w zakresie third-party fundingkraje członkowskie Unii Europejskiej, Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, Indie, USA
dr Zienowicz Tomasz+48 509 391 911kancelaria@zienowicz.comwww.zienowicz.comangielski rosyjskiprawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo handlowe, prawo inwestycyjneBelgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Rosja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania
Menu